پرسش و پاسخ

برای اطلاع بیش تر میتوانید به بخش پرسش و پاسخ مراجعه کنید

کیفیت
برای ادویه ها سابیده معمولا از هر نوع ادویه شاملادویه ای مانده ، شکسته ، آفت زده و نامرغوب استفاده می شود
اما ما بهترین نوع ادیه ها از بهترین مزارع تهیه میکنیم که این گرچه مستلزم هزینه ی زیادی می باشد و ما کیفیت سرلوحه سلامت کارمان می باشد

آسیاب
برای سابیدن ادویه آنچه مرسوم است از آسیابهای نوع چکشی استفاده می شود ویا تیغه های معمولی استفاده می شود که سرعت بسیار بالایی دارد اما در این آسیاب ها ادویه ها گاهی تا 180 درجه حرارت میدهند و داغ می شود که این خود باعث از بین رفتم طعم ، بو و چند نوع ویتامیل شامل A و E موجود در
ان می شود
اما ما برای سابیدن ادویه از نوع مخصوص آسیاب استفاده می کنیم که کاملا متفاوت با ساختار آسیاب ای قدیمی دارد به این ترتیب که این نوع آسیاب تیغه ندارد و به طریق سانتریفوژ ادویه را خرد می کند که به دلیل نداشتن تیغه می باشد
اولا : ادویه داغ نمی شود و تمام خواص آن حفظ می شود
دوما : به بافت ادویه آسیب نمی رساند و طعم و مزه آن کاملا حفظ می شود
سوما : سابیدن بعضی از انواع مانند ( ) به دلیل روغن نباید بسیار کاری مشکل است و از دید بعضی ها غیر ممکن است
به همین دلیل … به زدن مکمل هایی مانند سویا ، آرد سوخاری یا ذرت به آن می شوند